תקנון האתר

 

כללי:

 1. אתר זה (להלן:"האתר") הנו בבעלות הדר (ח.פ. 514531870) ודניאל (ח.פ. 300880903) סימן טוב (להלן: ״הדר ודניאל סימן טוב״).

 2. השימוש באתר על תכניו, השארת הפרטים והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. הדר ודניאל סימן טוב רשאים לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. הדר ודניאל סימן טוב שומרים לעצם את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שיחפצו.

 3. הגלישה באתר ו/או הרשמתך לצורך קבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

 4. הדר ודניאל סימן טוב רשאים להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לאתר אם יפר את תנאי התקנון.

 5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הלקוח.

 6. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

 7. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

 8. כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר ובכל תכניו, הם קניינם של הדר ודניאל סימן טוב בלבד. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתמש כל חלק מתכניו של האתר. אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו או בכל זכות אחרת של האתר מבלי לקבל הסכמתם של הדר ודניאל סימן טוב מראש ובכתב.

 9. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובכל השירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טאבלט, מחשב נייד, סמארטפון וכיו"ב). כמו כן, תנאים אלה חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות שימוש ברשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

 10. התקנון מנוסח בלשון רבים ו/או זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים.

 11. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר פתח תקווה.

יצירת קשר ושירות לקוחות:

ניתן לפנות להדר ודניאל סימן טוב בכל שאלה, בירור או הצעה לשיפור באמצעי התקשורת הבאים:

מייל: hgudis3@gmail.com

בטלפון: 0546265445

כתובת למשלוח דואר:

דניאל והדר סימן טוב, שייקה אופיר 4, ראש העין.

שמירה על סודיות:

• ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לאתר או בעת רכישת מוצרים בו, האתר יבקש מהלקוחות רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירות או לרכישת מוצרים.

• האתר משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו.

• החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים ושל הלקוחות והמידע שנאסף על פעילותם באתר, אלא במקרים המפורטים להלן: במקרה של מחלוקת משפטית בין לקוח לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיו; אם הלקוח יבצע באתר פעולות בניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי הלקוח או המידע אודותיו לצד שלישי; 

למדיניות הפרטיות

דיוור ישיר אלקטרוני:

• הדר ודניאל סימן טוב מעוניינים לשלוח ללקוחותיהם מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיהם וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר ללקוח רק אם הנ״ל נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיו האישיים של לקוח לצד שלישי כלשהו.

אחריות:

• האתר ו/או הדר ודניאל סימן טוב ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשים ו/או לגולשים ו/או למזמינים ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

• בכל מקרה לא יישא האתר באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר. האתר לא ישא בכל אחריות לנזק עדיף ו/או תוצאתי.

כל הזכויות שמורות להדר ודניאל סימן טוב - ארטלייף © | למדיניות הפרטיות | לתקנון האתר